Ένα βολικό στρώμα εξαρτάται από το προσωπικό γούστο του καθένα. Ωστόσο, οι παρακάτω οδηγίες μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου στρώματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του καθενός.